Döküm

Döküm parçalar genellikle kompleks geometrilere sahip olduklarından çokça çalışma yaptık.

Üretim teknolojisine bağlı olarak döküm parçalar kalıp ayırım hattı (mala yüzeyi) ve çıkma açıları dikkate alarak modelliyoruz. Her döküm parça için standart prosedürümüze göre aşağıdaki dokümanları hazırlanır:

– Model (plakaya bağlanacak özellikte),
– Maça sandığı (Shell veya Coldbox üretime esas, mala yüzeyi ve çıkma açıları ile), 
– Parça talaşlı işlem (işleme paylarının kontörlü)

  1 3 Image 1 4