GT

TS 1304, ISO 1101, ASME Y14.5 uygun Form toleransları (Doğrusallık, Düzlemsellik, Dairesellik, Silindirlik, Çizgi biçimi, Yüzey Biçimi, Konik Silindiriklik, Açısal Bölge Daireselliği) ve Konum toleransları (Paralellik,Diklik, Açısallık, Pozisyon, Eş merkezlik/Eş eksenlik, Simetri, Salgı, Toplam Salgı, Koniklik) ölçümleri yapıyoruz.

 seller                 sTYekiller

154 aaa