Fiziksel CAD Veri

    

Fiziksel CAD veri, özel yazılımlar (Geomagic, Polyworks gibi) ile polinize edilmiş (stl) tarama verisi üzerine doğrudan yüzey atanarak elde edilir. Obje geometrisi tarama hassasiyeti ve veri yoğunluğuna bağlı olarak aynen kopyalanır. Fiziksel yüzeylerde değişiklik (revizyon) sınırlı ölçüde uygulanır.

    Yüzey6

Bebek kafasi-.session       700-EL.session   protez   10-Yuzuk.session