Hacimsel Metroloji

Optik tarama ile iş parçasında ki çekme ve deformasyonlar bir form bütünlüğü içinde ele alıyor, sayısal ve hacimsel muayene referans CAD veriye göre hızla yorumluyor ve yenileme/düzeltme çalışmaları için daha sağlıklı raporlar sunuyor, önemli zaman tasarrufu sağlıyoruz.İş parçasından elde edilen yüzbinlerce nokta ile hacimsel muayene kurallı kısımlar basit geometrik elementler plan, silindir, küre v.b. kontol edebiliyor, TS, ISO  normlarına göre form ve konum geometrik toleransları ölçüyoruz.

 
                         

Aktuel (tarama) verisi ile referans (CAD) veri çakıştırılarak fark geometri bir renk skalası içinde + / – değerler olarak irdeliyor -Geometrik raporlama- yapıyoruz. Çakıştırmada aşağıda verilen iki özellik dikkate ediyoruz:

  • İki veri arasında konum ilişkisi yoksa uzayda serbest olarak üst üste getirilir ve fark veri elde edilir: Bestfit ..
  • İş parçası, komple ürün içinde belli bir konum ilişkisi içinde ise, iki veri bu ilişki değerleri bozulmadan çakıştırılır: RPS (Referans Point System).

Aşağıda örneklerde “3-2-1″ methotu ile parçanın eksen takımına alınması, “bestfit” ve referans noktalarına göre iki verinin çakıştırılması “RPS” örneklerini verdik. Orta resimde bestfit konumunda iki veri arasıda belirtilen noktada fark 0.55 mm dir. Ancak iki veriyi montaj konumuna RPS göre çakıştırsa fark değerin aslında 1.37 mm olduğu görülür.

 

                                                                         3 – 2 – 1                                               Bestfit                                                  R P S