Mekanik Tasarım

Mekanik tasarımda obje “matematiksel ilişkiler” dikkate alınarak yeniden tasarlanıyor. Bu konuda kompresör vidaları iyi bir örnek.

Vidalarda optik taramadan sonrası ilk olarak metrolojik çalışma yapıldı. Elde edilen sayısal değerler formüllere yerleştirilerek düzeltmeler yapıldı ve helis açısı, hatve v.b. hesaplamaları ile modelleme için gereken parametreler elde edildi. Diş profili kesit eğrisi çıkartılarak A-sınıfı yüzey verecek şekilde düzenlendi. Hesaplamalardan alınan sonuçlara göre her iki vida için parametrik CAD model hazırlandı ve aktuel veri ile çakıştırılarak (bestfit) +/- 0.05 skalasında geometrik muayane yapılarak çalışma tamamlandı.

   
          
Sonsuz vida ve dişlisi