Parametrik CAD Veri

Parametrik CAD veri, taramadan elde edilen doğru, plan, eğri gibi basit elementlerin, CAD yazılım içinde (NX, Solidworks gibi) süpürme, döndürme, uzatma gibi yönlendirmeleri ile elde edilimiş 3D modeldir. Objeyi meydana getiren unsurlar, birbirleri ile kurallı bir ilişkili halinde düzgün basit elementler ve eğrilerden oluşturulmuş matematiksel (nurbs) yüzeylerdir.  Parametrik yüzey, tarama verisinde oluşmuş çeşitli deformasyonlarını ütüler, dalgasız, birbirleri ile tanjant teğet yüzey parçacıklardan oluşur. Parametrik CAD veride unsurlar değiştirilir veya kaldırılarak revize edilebilir.Veri, simetri, kalıp ayırma hattı, çıkma açıları gibi imalat usulleri dikkate alınarak üretime esas olacak şekilde hazırlanır.

  

        

Form yüzeyin kapasite/performans etkisi olan parçalarda, türbin kanadı, pompa fanı vs. yüzey modellemeden sonra yüzey akış muayenesi yapıyoruz.